Danışmanlar

 

Doç. Dr. Kudret ASLAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi İnanç İŞTEN

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi